ระบบจองห้องประชุม

กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

งานแผน..

เรื่อง : งานแผน

วันที่ : 3 ก.พ. 2563 ถึง 3 ก.พ. 2563

เวลา : 13:00:26 - 16:40:54 น.

ผู้เข้าประชุม : 15 คน

ผู้จอง : admin

แผนก: คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
CRM..

เรื่อง : CRM

วันที่ : 4 ก.พ. 2563 ถึง 4 ก.พ. 2563

เวลา : 13:30:07 - 13:30:44 น.

ผู้เข้าประชุม : 200 คน

ผู้จอง : av

แผนก: โสต

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน VDO กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
CRM..

เรื่อง : CRM

วันที่ : 5 ก.พ. 2563 ถึง 5 ก.พ. 2563

เวลา : 13:30:07 - 16:00:07 น.

ผู้เข้าประชุม : 200 คน

ผู้จอง : av

แผนก: โสต

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
ตรวจสอบเวชระเบียน..

เรื่อง : ตรวจสอบเวชระเบียน

วันที่ : 6 ก.พ. 2563 ถึง 6 ก.พ. 2563

เวลา : 10:00:13 - 16:00:36 น.

ผู้เข้าประชุม : 15 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ประกัน

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
สอบคัดเลือกจ้างเหมาบ..

เรื่อง : สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

วันที่ : 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563

เวลา : 08:30:27 - 12:00:19 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: ธุรการ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
คณะกรรมการ 43 แฟ้ม..

เรื่อง : คณะกรรมการ 43 แฟ้ม

วันที่ : 12 ก.พ. 2563 ถึง 12 ก.พ. 2563

เวลา : 13:05:23 - 16:00:41 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ประกัน

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
ซ้อมเชียร์..

เรื่อง : ซ้อมเชียร์

วันที่ : 12 ก.พ. 2563 ถึง 12 ก.พ. 2563

เวลา : 14:00:07 - 16:00:07 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : av

แผนก: โสต

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
ทบทวนแบบประเมินDHSA..

เรื่อง : ทบทวนแบบประเมินDHSA

วันที่ : 13 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563

เวลา : 13:00:51 - 16:30:18 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
ระบบยา..

เรื่อง : ระบบยา

วันที่ : 14 ก.พ. 2563 ถึง 14 ก.พ. 2563

เวลา : 09:00:20 - 12:00:08 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : nana

แผนก: เภสัชกรรม

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
โครงการฟื้นฟูทักษะกา..

เรื่อง : โครงการฟื้นฟูทักษะการกู้ชีพ อ.ยะหา

วันที่ : 14 ก.พ. 2563 ถึง 14 ก.พ. 2563

เวลา : 08:30:25 - 16:30:54 น.

ผู้เข้าประชุม : 50 คน

ผู้จอง : er

แผนก: ER

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
เรื่องระบบยานพาหนะ..

เรื่อง : เรื่องระบบยานพาหนะ

วันที่ : 18 ก.พ. 2563 ถึง 18 ก.พ. 2563

เวลา : 10:46:44 - 10:46:55 น.

ผู้เข้าประชุม : 6 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: ธุรการ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
อบรมการใช้กัญชาทางกา..

เรื่อง : อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์

วันที่ : 24 ก.พ. 2563 ถึง 24 ก.พ. 2563

เวลา : 11:00:00 - 13:00:00 น.

ผู้เข้าประชุม : 90 คน

ผู้จอง : 115

แผนก: เภสัชกรรม

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอยาฮา
องค์กรแพทย์สรุปเวชระ..

เรื่อง : องค์กรแพทย์สรุปเวชระเบียน

วันที่ : 24 ก.พ. 2563 ถึง 24 ก.พ. 2563

เวลา : 12:00:20 - 13:20:30 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : nuree

แผนก: ศูนย์คุณภาพ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
ประชุมติดตามประเมินค..

เรื่อง : ประชุมติดตามประเมินคุณภาพ MOPH ED TRIAGE /Fast track จากรพ.ยะลา

วันที่ : 26 ก.พ. 2563 ถึง 26 ก.พ. 2563

เวลา : 08:30:00 - 12:30:32 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : er

แผนก: ER

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน กล้องถ่ายรูป อาหารหรืออาหารว่าง
ห้องประชุม :ห้องประชุมบูงอตันหยง
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ @ 2015