ติตต่อเรา

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการบริการ หรือแจ้งข้อร้องเรียน ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลได้ เพียงท่านกรอกข้อร้องเรียงข้างล่างนี้

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

เบอร์ติดต่อ

073-291166
073-291023

Loading
Your message has been sent. Thank you!